เทเลอร์

ความฝันของช่างตัดเสื้อทํานายเกี่ยวกับความสามารถของเขาที่จะจินตนาการ