กิ้งกือ

ความฝันเกี่ยวกับ diplopods เป็นสัญลักษณ์ความรู้สึกของการใส่ใจโดยบุคคลหรือสถานการณ์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่คุณสบายด้วย ต้องทนกับคนหรือสถานการณ์ที่ปฏิเสธปฏิเสธหรือไม่สนใจคุณ