วัน

ในความฝันเป็นระยะเวลาของวันมักจะเป็นสัญลักษณ์สําหรับระยะระยะเวลาของการพัฒนาหรือช่วงเวลาของความขัดแย้ง เช้าเป็นจุดเริ่มต้นของขั้นตอนในช่วงบ่ายกลางและในเวลากลางคืนจุดสิ้นสุดของขั้นตอน กล่าวถึงใด ๆ ของการต้องรอจนกว่าวันพรุ่งนี้อาจมีสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากขั้นตอนได้รับการเสร็จสมบูรณ์หรือปัญหาได้มาถึงจุดสิ้นสุด สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วนธีมสําหรับสภาพอากาศ