ซุ่มซ่าม

ถ้าคุณฝันว่าคนอื่นหรือแม้แต่คุณเงอะงะอาจบ่งบอกว่าบางสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ไม่ดีในชีวิตของคุณ คุณต้องใช้มันง่ายและไม่ทําสิ่งที่ตัวเอง