นิ้วเล็ก ๆ น้อย ๆ

ความฝันเกี่ยวกับนิ้วเล็กๆ เป็นสัญลักษณ์ของความสามารถในการไว้วางใจหรือมีศรัทธา ออกมาจากนิ้วน้อยของคุณได้รับบาดเจ็บหรือตัดเป็นสัญลักษณ์ของการสูญเสียความเชื่อมั่นหรือความเชื่อ