ความผิดหวัง

ถ้าในฝันคุณรู้สึกผิดหวังแล้วมันบ่งบอกถึงประสบการณ์ชีวิตจริงของผิดหวังอย่างต่อเนื่อง ความฝันเหล่านี้มักจะสะท้อนให้เห็นถึงความผิดหวังที่อัดไว้สะสมในช่วงเวลาหนึ่ง ฝันทําหน้าที่เป็นหนีทางอารมณ์ที่สามารถให้ความสะดวกของจิตใจ