ล่อง เรือ

ฝันว่าคุณหรือคนอื่นอยู่ในเรือหมายถึงการเดินทางทางอารมณ์ที่คุณจะผ่าน ความฝันยังสามารถเล่นสํานวนบน ~ล่องเรือ~ ผ่านสถานการณ์ในชีวิตของคุณได้อย่างง่ายดายและความพยายามน้อย