ตรึงกางเขน

ฝันว่าคุณกําลังถูกตรึงถูกตีความเป็นนัยว่าคุณกําลังลงโทษตัวเอง บางทีอาจมีสถานการณ์ในชีวิตของคุณ ซึ่งทําให้คุณรู้สึกผิด อย่าปล่อยให้ตัวเองถูกตรึงกางเขนสําหรับการกระทําของผู้อื่น