ไม้กวาด

ในการโต้ตอบกับผ้าเช็ดหน้าในความฝันก็หมายความว่าจิตวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ เพื่อดูตัวอย่างเมื่อคุณกําลังฝันบ่งบอกถึงปัญหาทางอารมณ์ อีกวิธีหนึ่งคือไม้กวาดในฝันสามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ถ้าคุณกําลังใช้ไม้กวาดในฝันของคุณแล้วความฝันนี้มีความสําคัญของการระมัดระวังมากขึ้น เขาแนะนําให้เธอมีโอกาสรักษาและทําความสะอาดตัวเอง