ทางเดิน

ถ้าคุณฝันและในฝันที่คุณเห็นว่าคุณเดินลงทางเดินก็หมายความว่าความสิ้นหวังของคุณในการพยายามที่จะหลบหนีสถานการณ์ซ้ําๆหรือรูปแบบของพฤติกรรม คุณต้องทําลายฟรีของการทําซ้ํานี้และนักวิ่งจะเห็นเป็นทางเดินจากขั้นตอนหนึ่งในชีวิตของคุณไปอีก