สาย อักขระ

เพื่อดูเชือกเมื่อคุณกําลังฝันมันเป็นสัญญาณอยากรู้อยากเห็นของความฝันของคุณ สัญญาณนี้บ่งชี้การเชื่อมต่อหรือวิธีการผูก / ถือสิ่งเข้าด้วยกัน ฝันว่าคุณเดินบนเชือกหมายถึงว่าคุณจะมีส่วนร่วมในการลงทุนที่น่าสงสัย แต่จะพิสูจน์ให้ประสบความสําเร็จ ฝันว่าคุณกําลังปีนบันไดเชือกระบุความมุ่งมั่นของคุณที่จะประสบความสําเร็จและเอาชนะความทุกข์ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนของการปีนขึ้นไปด้านบน หากคุณกําลังปีนลงโดยเชือกแล้วมันแสดงให้เห็นว่าคุณกําลังประสบความผิดหวังและลดลงในกรณีทางธุรกิจบาง ฝันว่าคุณผูกเชือกหมายความว่าคุณจะปล่อยให้หัวใจของคุณแนะนําคุณขัดต่อความรู้สึกทั่วไปของคุณ