ที่ปรึกษา

ไม่ว่าคุณจะฝันในบริบทใด ๆ เกี่ยวกับหรือคุณจะออกไปกับที่ปรึกษาหรือฝันว่าคุณเป็นหนึ่งอาจบ่งชี้ว่าคุณกําลังมองหาการสนับสนุนและทิศทางบางอย่างในชีวิตของคุณ ความสนใจที่สําคัญกับสิ่งที่ที่ปรึกษาพูดและ / หรือทํา ความฝันของคุณกําลังพยายามถ่ายทอดข้อความที่คุณต้องคิดและอาจจะกระทํา