ตั้ง ค่า คอน ฟิก

ความฝันเกี่ยวกับกับดักเป็นสัญลักษณ์ความรู้สึกของคนอื่น ๆ ที่จงใจพยายามที่จะทําให้อึดอัดใจหรือชักนําให้คุณให้พวกเขาบางสิ่งบางอย่าง ความคิดที่สองอยู่ในที่ทํางาน ความฝันเกี่ยวกับการจัดประชุมอาจสะท้อนถึงทางเลือกความคิดหรือโอกาสที่คนอื่นรู้สึกดีสําหรับคุณ ลบ, มันสามารถเป็นสัญญาณว่าคุณเป็นห่วงมากเกี่ยวกับคนเกินไปกลัวที่จะพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณชอบหรือ nicer.