ประณาม

ถ้าคุณฝันและในความฝันที่คุณเห็นว่าคุณเป็นนักโทษก็อาจบ่งบอกว่าสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ทําให้คุณรู้สึกจํากัด คุณอาจจะประสบการสูญเสียเสรีภาพในบางพื้นที่ของชีวิต อีกทางเลือกหนึ่งความฝันสามารถเป็นตัวแทนความรู้สึกของคุณของความอัปยศและความรู้สึกผิด ภาพความฝันนี้พยายามที่จะบอกคุณที่จะหยุดการลงโทษตัวเอง หากคุณกําลังฝันในบริบทใด ๆ เกี่ยวกับหรือคุณจะเห็นนักโทษก็แสดงให้เห็นว่าแง่มุมของตัวเองไม่สามารถที่จะแสดงตัวเองได้อย่างอิสระ