สิงหาคม

เมื่อคุณฝันเดือนหนึ่งของเดือนสิงหาคมก็หมายความว่าคุณจะต่อสู้ในความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ของคุณหรืออาจมีปัญหาในชีวิตการทํางาน โปรดทราบว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่ยาก แต่ไม่ต้องกังวลเพราะจะเป็นระยะเวลาชั่วคราวเท่านั้น