ผ้า ห่ม

ความฝันเกี่ยวกับผ้าห่มที่เป็นสัญลักษณ์ของความอบอุ่น, ความรัก, ความปลอดภัยและการป้องกัน. นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนของความเห็นอกเห็นใจว่าคุณหรือคนอื่นจะได้รับ สิ่งที่ช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเองหรือสะดวกสบายมากขึ้นกับสถานการณ์ที่ยากลําบาก คุณอาจจะมองหารูปแบบของที่พักพิงจากโลกภายนอกหรือความสัมพันธ์บาง ผ้าห่มอาจสะท้อนถึงความต้องการของคุณที่จะครอบคลุมสถานการณ์หรือสถานการณ์ใด ๆ ในชีวิตตื่นของคุณ ตัวอย่าง:ชายหนุ่มฝันห่อผ้าห่มรอบกิ้งก่า ในตื่นขึ้นชีวิตของเขาเขากลัวการสูญเสียเพื่อนของเขาและเขาเองบอกว่าทุกอย่างจะ Ok หรือว่ามันไม่ร้ายแรง