กระชอน

ถ้าคุณได้เห็นหรือได้ยินกระชอนในฝันแล้วความฝันดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคุณจะกลายเป็นช่างสังเกตมากขึ้น บางทีคุณอาจจะทําสิ่งหนึ่งหลังจากที่อื่นและไม่ต้องให้ความสนใจมากเกินไปกับรายละเอียดน้อย ให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ไปอย่างรวดเร็วดังนั้น