ไซเปรส

ไม่ว่าคุณจะฝันในบริบทใด ๆ เกี่ยวกับหรือคุณจะเห็นต้นไม้ไซเปรสเป็นสัญลักษณ์ของการตาย, ใต้โลกและจิตใต้สํานึก นอกจากนี้ยังสามารถบ่งบอกถึงช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์และความโศกเศร้า