ฮอร์น

เพื่อดูหรือได้ยินแตรอธิบายเป็นสัญลักษณ์ของสัญชาตญาณ ความฝันนี้หมายถึงความต้องการของคุณให้ความสนใจกับเสียงภายในและสัญชาตญาณของคุณ อีกทางเลือกหนึ่งคุณอาจวางตัวเองในสถานการณ์ที่อันตราย เพื่อดูแตรของสัตว์ป่าเมื่อคุณกําลังฝันเป็นสัญญาณอยากรู้อยากเห็นของความฝันของคุณ เครื่องหมายนี้บ่งบอกถึงความขัดแย้งและการเผชิญหน้า คุณมันขัดแย้งกับใครบางคน นอกจากนี้ยังอาจบ่งบอกว่าคุณได้รับแข็ง