สเซ็ปเตอร์

ความฝันของเซ็ปเตอร์หมายถึงพลังของมนุษย์ ความฝันแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถเป็นอะไรก็ตามที่คุณต้องการและทําสิ่งที่คุณต้องการจะทํา