ต้อกระจก

ต้อกระจกในความฝันถูกตีความเป็นสัญลักษณ์ของความสามารถในการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างชัดเจน บางทีความฝันอาจเตือนคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่สามารถมองเห็นได้