เสื้อหนาว

ความฝันของเสื้อหนาวเป็นสัญลักษณ์ของวิธีการป้องกันตัวเองจิตใจและอารมณ์ในช่วงเวลาของความยากลําบาก คุณจะปกป้องหรือป้องกันตัวเองจากสถานการณ์ที่น่ากลัวได้อย่างไร หิมะและฤดูหนาวชี้ไปที่การทําให้บริสุทธิ์หรือทําความสะอาดของ negativism ในชีวิตของคุณ เสื้อหนาวสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของคุณอารมณ์หรือนิสัยที่คุณพยายามที่จะแก้ไขปัญหามัน