บ้านตุ๊กตา

ฝันถึงหรือเล่นในฝันกับบ้านตุ๊กตาเป็นสัญลักษณ์ของความคิดในอุดมคติของคุณเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว อีกทางเลือกหนึ่งคือ dollhouse ในฝันของคุณสามารถทําหน้าที่เป็นทางทางอ้อมในการแก้ปัญหาและแก้ปัญหากับสมาชิกในครอบครัวตื่นขึ้นมา