เชิง เทียน

ถ้าคุณเห็นโคมระย้าในฝันแล้วความฝันดังกล่าวแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและพระคุณในชีวิตของคุณ ความฝันสัญญากับคุณว่าอนาคตที่ดี