อ้อย

ถ้าคุณกินอ้อยแล้วมันหมายถึงความสุขและความสุขในชีวิตของคุณ อายุการใช้งานของชีวิตคุณยังคาดหวัง