กล้องรักษาความปลอดภัย

ความฝันเกี่ยวกับกล้องรักษาความปลอดภัยเป็นสัญลักษณ์ความรู้สึกของการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ คุณอาจจะกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิดของคุณหรือสิ่งที่คุณกําลังทํา อีกวิธีหนึ่งคือ อาจสะท้อนถึงการสังเกตใกล้คนที่สนใจหรือไม่เชื่อถือ