กุ้ง

ความฝันเกี่ยวกับกุ้งแสดงความรู้สึกเชิงบวกที่บางสิ่งบางอย่างไม่สามารถหยุดมันได้ ความเชื่อมั่นว่าคุณไม่สามารถล้มเหลวหรือถูกโต้แย้งกับ.