ร้อน

เมื่อฝันรู้สึกอบอุ่นในขณะที่ฝันแล้วความฝันดังกล่าวบ่งบอกถึงความสุขที่ฝันได้ ความอบอุ่นในความฝันยังเป็นสัญลักษณ์ของความต้องการและความรักไม่ จํากัด