กางเกงเหงื่อ

ความฝันเกี่ยวกับกางเกงเหงื่อเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาที่จะสะดวกสบายตลอดเวลา ทําทุกอย่างที่เป็นไปได้ที่จะรู้สึกดีเกี่ยวกับบุคคลหรือสถานการณ์ ทัศนคติที่ผ่อนคลายหรือการพักผ่อนสําหรับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณ ดูตัวเองไม่ได้ทําอะไรที่คุณไม่ชอบ สถานการณ์ตัวอย่างที่สามารถส่งเสริมความฝันกับกางเกงเหงื่อได้เมื่อมีคนทั้งหมดรักกับคนอื่นและต้องการที่จะทําทุกอย่างที่พวกเขาสามารถที่จะรู้สึกดีและใช้เวลากับบุคคลนั้น