โลงศพ

ความฝันเกี่ยวกับโลงศพเป็นสัญลักษณ์ของการยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสีย นอกจากนี้ยังสามารถสะท้อนความคิดและนิสัยที่ไม่ได้ใช้และสามารถฝังหรือให้ขึ้น นอกจากนี้คุณยังอาจจะตระหนักว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณกําลังจะสิ้นสุดหรือเปลี่ยนสําหรับแย่ลง ในบริบทเชิงบวกโลงศพสะท้อนให้เห็นถึงความเต็มใจของเขาที่จะก้าวต่อไป ในเชิงลบโลงศพเป็นสัญลักษณ์ของรูปแบบของการคิดพ่ายแพ้ ความฝันเกี่ยวกับการสร้างโลงศพเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวที่ก้าวหน้าเพื่อผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ คุณอาจกําลังทราบถึงวิธีที่การกระทําของคุณมีส่วนทําให้สูญเสียการเรียงลําดับบางอย่างช้าลง บางอย่างที่เธอทํามันไม่ได้ผล เพื่อหาตัวเองภายในโลงศพในความฝันเป็นสัญลักษณ์ของการยอมรับของความพ่ายแพ้หรือให้ในปัญหาของคุณ คุณอาจรู้สึกว่าคุณไม่สามารถชนะหรือคุณจะไม่สามารถทําสิ่งที่คุณไม่ต้องการทําอีกครั้ง โลงศพยังสามารถเป็นสัญลักษณ์ของความคิดเกี่ยวกับการเสียชีวิต คนที่คิดว่าฆ่าตัวตายหรือเสียชีวิตมากสามารถมองเห็นโลงศพในฝันมาพร้อมกับสีแดงมากเพื่อสะท้อนอารมณ์เชิงลบที่เกี่ยวข้องกับความคิดเหล่านี้ ตัวอย่าง: ผู้ชายคนหนึ่งเคยฝันถึงการอยู่ในโลงศพ ในชีวิตจริงเขาสูญเสียงานของเขาและรู้สึกว่ามีความหวังสําหรับเขาไม่มี อยู่ในโลงศพสะท้อนถึงการยอมรับความพ่ายแพ้ของเขา ตัวอย่างที่ 2: ผู้หญิงคนหนึ่งเคยฝันถึงการสร้างโลงศพของเธอ ในชีวิตจริงเธอรู้สึกว่าความพยายามทั้งหมดของเธอที่จะสร้างความสัมพันธ์ได้ล้มเหลว การสร้างโลงศพสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับความพยายามของคุณล้มเหลวที่จะสร้างความคืบหน้าของความสัมพันธ์ที่มีต่อเป็นไปไม่ได้ที่เคยสร้างใหม่มัน