อาหาร เช้า

ความฝันกับอาหารเช้าเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่คุณคิดหรือความรู้สึกที่คุณป้อนขั้นตอนเริ่มต้นของโครงการหรือสถานการณ์ใหม่