ผมสีบลอนด์

ความฝันกับผมบลอนด์หรือผมสีเหลืองแทนสัญลักษณ์รูปแบบของความคิดที่ถูกสังเกตเห็นโดยคุณ. การรับรู้ตนเองหรือคนคิดในทางหนึ่ง