บราซิล

ความฝันเกี่ยวกับบราซิลเป็นสัญลักษณ์ของรัฐของจิตใจที่ละอายใจหรือไม่สามารถแสดง สถานการณ์ที่ไม่รู้สึกถึงความรู้สึกของคุณ, ความอัปยศอดสู, หรือช่วยให้คุณรู้สึกไม่สามารถรู้สึกดีและมีประสิทธิภาพ. สัญญาณที่คุณรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพน้อยกว่าหรือประสบความสําเร็จกว่าที่คุณต้องการ ตัวอย่าง: ชายฝันถึงลูกชายของเขาย้ายไปบราซิล ในชีวิตจริงจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่เขาคิดว่าถูกรับประกันก็ล้มเหลว ลูกชายย้ายไปบราซิลเป็นตัวแทนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เปรี้ยวจริงและน่าอายในด้านหน้าของคนที่เขาพูดคุยเกี่ยวกับเงินทั้งหมดได้ไปทํา