ตราแผ่นดิน

ความฝันที่มีตราแผ่นดินเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกของความแข็งแรงเกี่ยวกับมรดกประวัติศาสตร์หรือรากของมัน ฉันภูมิใจที่นายมาจากที่ไหน หรือสิ่งที่คุณได้ การระบุด้วยความสําเร็จของคุณ รู้สึกว่าการสูญเสียไม่ใช่ตัวเลือกเพราะคุณเป็นใคร นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนของความรู้สึกของสิทธิในการชนะตามความสําเร็จของคุณหรือที่คุณเป็นใคร