สเต็ก

ความฝันเกี่ยวกับสเต็กเป็นสัญลักษณ์ของสถานการณ์ที่ช่วยให้คุณมีการควบคุมเต็มรูปแบบ, การตัดสินใจที่สําคัญ, มีอํานาจหรือความรู้สึกยิ่งใหญ่. มีวิธีของคุณเอง มันมักจะเป็นสัญลักษณ์การตัดสินใจที่อยู่ในความสนใจที่ดีที่สุดของคุณหรือสถานการณ์ที่ช่วยให้คุณสามารถกําหนดกฎ สเต็กมีสัญลักษณ์ของทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่เป็นเชื้อเพลิงความรู้สึกของพลังงานที่