ไลบ รา รี

ความฝันเกี่ยวกับห้องสมุดเป็นสัญลักษณ์ของการค้นหาคําตอบความรู้หรือความคิด คุณอาจคําถามบางพื้นที่ในชีวิตของคุณจะอยากรู้เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างหรือมองหาความคิดใหม่ ไลบรารีที่ยุ่งเหยิงหรือไม่จัดระเบียบสามารถชี้ไปที่แห้วหรือความกังวลทั้งหมดเกี่ยวกับการหาคําตอบที่คุณต้องการ คุณอาจมีปัญหาในการรับคําตอบหรือหาวิธีแก้ไขปัญหา